Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Kallad till Fred? 25 maj 2019

Fredsfest är för dig som vill följa Jesus och vill utforska vad detta innebär när det kommer till hur vi handskas med konflikter och våld. Dagen är till både för dig som tänkt mycket och tänkt mindre på dessa frågor.
Kyrkan är en annorlunda gemenskap. Jesus säger att alla ska förstå att vi är hans lärjungar genom hur vi visar varandra kärlek (Joh. 13:35). Genom hela nya testamentet växer denna kärleksgemenskap och fler och fler blir förvandlad av Jesus, till och med många av dem som hade tidigare varit fiender till Jesus och hans efterföljare. Hur kan det vara möjligt? I Efesierbrevet 2:14 står det "Jesus är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen".

De första kristna levde med en tro på att Jesu kärlek kunde förvandla även deras fiender. De levde på ett sätt som vittnade om att fred är möjligt på den här jorden. Frågan för kyrkan idag är om vi tror fortfarande på att Jesus är vår fred? Eller tror vi istället på…

Senaste inläggen

Bild

Andlig Avrustning - Annika Wilzén

Bild

Freden-Guds Mission-varför inte vår? - KG Hammar

Bild

Hur gör vi motstånd och bidrar till förändring? - Lotta Sjöström Becker

Bild

Vad gör NATO i Norrbotten och vad är Arctic Challenge Exercise 2019? - My Leffler